บริษัท แบล็คแอนด์วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด + บริษัท รสาทาวเวอร์ จำกัด (หน้าอาคารรสาทาวเวอร์ 1) ถนนพหลโยธิน

วันที่: 
อังคาร, 3 เมษายน, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
หน้าอาคารรสาทาวเวอร์ 1