โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาคารพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ) ถนนสุขสวัสดิ์

วันที่: 
อาทิตย์, 1 เมษายน, 2018 - 08:30 - 12:00
สถานที่: 
อาคารพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า