บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (หน้าโซน D ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์) ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่

วันที่: 
พฤหัสบดี, 15 มีนาคม, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
หน้าโซน D ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์