วัดบึงทองหลาง (หน้าศาลาอเนกประสงค์วัดบึงทองหลาง) ลาดพร้าว 101

วันที่: 
อาทิตย์, 11 มีนาคม, 2018 - 08:30 - 12:00
สถานที่: 
หน้าศาลาอเนกประสงค์วัดบึงทองหลาง