คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องฟ้าใส อาคาร 3 ตรงข้ามคณะบริหารธุรกิจ) ถนนพหลโยธิน

วันที่: 
พฤหัสบดี, 8 มีนาคม, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ห้องฟ้าใส อาคาร 3 ตรงข้ามคณะบริหารธุรกิจ