บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด (บริเวณด้านข้างลานน้ำพุ บริษัทฯ ซอย 7C) ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทปราการ

วันที่: 
พุธ, 7 มีนาคม, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
บริเวณด้านข้างลานน้ำพุ บริษัทฯ ซอย 7C