บริษัท กู๊ดเยียร์ จำกัด (โรงงานรังสิต) (หน้าแผนกเพาเวอร์เฮาส์) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่: 
พุธ, 7 มีนาคม, 2018 - 13:30 - 15:00
สถานที่: 
หน้าแผนกเพาเวอร์เฮาส์