ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด (โรงเรียนปากเกร็ด) ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่: 
พุธ, 14 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 12:00
สถานที่: 
โรงเรียนปากเกร็ด (โดมกีฬา)