บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด (IBM Meeting Place อาคารจอดรถ ชั้น 4) อาคาร SP ถนนพหลโยธิน

วันที่: 
พุธ, 14 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
IBM Meeting Place อาคารจอดรถ ชั้น 4