มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์) ถนนรังสิต-นครนายก

วันที่: 
อังคาร, 13 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์