คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (ชั้นล่างตึกกิจกรรมนักศึกษา) ถนนพิบูลสงคราม

วันที่: 
จันทร์, 12 กุมภาพันธ์, 2018 - 11:00 - 15:00
สถานที่: 
ชั้นล่างตึกกิจกรรมนักศึกษา