เดอะพรอมานาด (บริเวณพื้นที่ชั้น 4 เดอะพรอมานาด ข้าง Fitfac) ถนนรามอืนทรา

วันที่: 
เสาร์, 10 กุมภาพันธ์, 2018 - 11:00 - 15:00
สถานที่: 
บริเวณพื้นที่ชั้น 4 เดอะพรอมานาด ข้าง Fitfac