สนง.โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงโคนมจิตรลดา) ถนนราชวิถี

วันที่: 
ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 11:00
สถานที่: 
โรงโคนมจิตรลดา