สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (หน้าคลินิกเวชกรรม อาคารสมเด็จพระเทพฯ) ถนนฉลองกรุง 1

วันที่: 
พฤหัสบดี, 8 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
หน้าคลินิกเวชกรรม อาคารสมเด็จพระเทพฯ