บมจ.ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ (ห้องประชุมจิตสามัคคีชั้น 11) ถนนป๊อปปูล่า

วันที่: 
พุธ, 7 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ห้องประชุมจิตสามัคคีชั้น 11