มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 ด้านขวา) ถนนนางลิ้นจี่

วันที่: 
พุธ, 7 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 ด้านขวา