บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงอาหาร) ถนนฉลองกรุง

วันที่: 
อังคาร, 6 กุมภาพันธ์, 2018 - 11:30 - 15:30
สถานที่: 
โรงอาหาร