บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องศูนย์การเรียนรู้ KPI Learning Center) ถนนสุขสวัสดิ์

วันที่: 
อังคาร, 6 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ KPI Learning Center