บริษัท บี.เอส.แอล ลีสซิ่ง จำกัด + บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ลานจอดรถด้านข้างธนาคารกรุงเทพ) ถนนสาทรใต้

วันที่: 
จันทร์, 5 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ลานจอดรถด้านข้างธนาคารกรุงเทพ