บมจ.ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยาน (AOB)) ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่: 
จันทร์, 5 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:30 - 15:00
สถานที่: 
ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยาน (AOB)