ชมรมผู้บริจาคโลหิตวัดเศวตฉัตรวรวิหาร (ศาลาวัดเศวตฉัตร วรวิหาร) ถนนเจริญนคร 25

วันที่: 
อาทิตย์, 4 กุมภาพันธ์, 2018 - 08:30 - 12:00
สถานที่: 
ศาลาวัดเศวตฉัตร วรวิหาร