กระทรวงอุตสาหกรรม (หน้าตึกสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ) ถนนพระรามที่ 6

วันที่: 
ศุกร์, 2 กุมภาพันธ์, 2018 - 09:00 - 12:00
สถานที่: 
หน้าตึกสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ