โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (อาคาร 100 ปี) ถนนเพชรเกษม 19

วันที่: 
พฤหัสบดี, 1 กุมภาพันธ์, 2018 - 11:00 - 15:00
สถานที่: 
อาคาร 100 ปี