บริษัท เบลตันอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (โรงอาหารชั้น2) นิคมฯนวนคร ถนนพหลโยธิน

วันที่: 
ศุกร์, 12 มกราคม, 2018 - 09:30 - 15:00
สถานที่: 
โรงอาหารชั้น 2