ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (อาคารแผนกพยาบาล) ถนนรามอินทรา

วันที่: 
พฤหัสบดี, 11 มกราคม, 2018 - 09:00 - 12:00
สถานที่: 
อาคารแผนกพยาบาล