โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หอประชุม) ถนนมหาพฤฒาราม

วันที่: 
อังคาร, 9 มกราคม, 2018 - 09:00 - 14:00
สถานที่: 
หอประชุม