วัดสังฆราชา (อาคารโรงเรียนสมเด็จฯ) ถนนอ่อนนุช

วันที่: 
อาทิตย์, 7 มกราคม, 2018 - 08:30 - 12:00
สถานที่: 
อาคารโรงเรียนสมเด็จฯ