กระทรวงการคลัง + สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ประตูที่ 3) ถนนพระราม 6

วันที่: 
พฤหัสบดี, 4 มกราคม, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ประตูที่ 3