บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารชาเลนเจอร์) ถ.ป๊อปปูล่า

วันที่: 
อังคาร, 12 ธันวาคม, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารชาเลนเจอร์