วัดบึงทองหลาง (หน้าศาลาอเนกประสงค์วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว 101

วันที่: 
อาทิตย์, 10 ธันวาคม, 2017 - 08:30 - 12:00
สถานที่: 
หน้าศาลาอเนกประสงค์วัดบึงทองหลาง