บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด (บริเวณด้านข้างลานน้ำพุ บริษัทฯ ซอย 7C) ถนนสุขุมวิท

วันที่: 
ศุกร์, 8 ธันวาคม, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
บริเวณด้านข้างลานน้ำพุ บริษัทฯ ซอย 7C