กระทรวงแรงงาน (หน้าอาคารกระทรวงแรงงาน) ถนนมิตรไมตรี

วันที่: 
ศุกร์, 8 ธันวาคม, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
หน้าอาคารกระทรวงแรงงาน