โรงพยาบาลเวชธานี (อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่) ถนนลาดพร้าว 111

วันที่: 
พุธ, 6 ธันวาคม, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่