บริษัท กู๊ดเยียร์ จำกัด (โรงงานรังสิต) (หน้าแผนกเพาเวอร์เฮาส์) ถนนพหลโยธิน

วันที่: 
พุธ, 6 ธันวาคม, 2017 - 13:30 - 15:00
สถานที่: 
หน้าแผนกเพาเวอร์เฮาส์