สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (หน้า AIT เซ็นเตอร์) ถนนพหลโยธิน

วันที่: 
พุธ, 6 ธันวาคม, 2017 - 09:00 - 12:00
สถานที่: 
หน้า AIT เซ็นเตอร์