โรงพยาบาลพญาไท 2 (ห้องประชุมชั้น 9) ถนนพหลโยธิน

วันที่: 
จันทร์, 4 ธันวาคม, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 9