บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) (หน้าเสาธงโรงงาน 1) ถนนฉลองกรุง 31

วันที่: 
ศุกร์, 1 ธันวาคม, 2017 - 11:00 - 15:00
สถานที่: 
หน้าเสาธงโรงงาน 1