บริษัท พีวีพูนทรัพย์ จำกัด (หน้าธนาคารกสิกรไทย ทางเข้า) ถ.รังสิต-ปทุมธานี

วันที่: 
อาทิตย์, 3 ธันวาคม, 2017 - 11:00 - 15:00
สถานที่: 
หน้าธนาคารกสิกรไทย (ทางเข้า)