ลูกเสือชาวบ้านเขตประเวศ (สวนสุขภาพเขตประเวศ) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

วันที่: 
อาทิตย์, 3 ธันวาคม, 2017 - 11:00 - 15:00
สถานที่: 
สวนสุขภาพเขตประเวศ