กลุ่มส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตวัดมะขาม (ศาลาการเปรียญวัดมะขาม) ถนนติวานนท์

วันที่: 
อาทิตย์, 3 ธันวาคม, 2017 - 09:00 - 12:00
สถานที่: 
ศาลาการเปรียญวัดมะขาม