สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ห้องโถงชั้น 1 อาคารถ่ายทอดฯ) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่: 
พุธ, 15 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ห้องโถงชั้น 1 อาคารถ่ายทอดฯ