บริษัท แคนนอนไฮเทค ประเทศไทย จำกัด (หน้า CFS โรงอาหาร) ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่: 
อังคาร, 14 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
หน้า CFS โรงอาหาร