สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (หอประชุมใหญ่) ถนนฉลองกรุง 1

วันที่: 
อังคาร, 14 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
หอประชุมใหญ่