มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์) ถ.รังสิต-นครนายก

วันที่: 
จันทร์, 13 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์