ชุมชนตำบลคลองด่าน (ศาลาวัดมงคลโคธาวาส) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วันที่: 
อาทิตย์, 12 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 12:00
สถานที่: 
ศาลาวัดมงคลโคธาวาส