สนง.โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงโคนมจิตรลดา) ถนนราชวิถี

วันที่: 
ศุกร์, 10 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 11:00
สถานที่: 
โรงโคนมจิตรลดา