โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (อาคาร 100 ปี) ถนนเพชรเกษม

วันที่: 
พฤหัสบดี, 9 พฤศจิกายน, 2017 - 11:00 - 15:00
สถานที่: 
อาคาร 100 ปี