บมจ. ทีโอที (แจ้งวัฒนะ) (อาคาร 5 ชั้น 2) ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่: 
พฤหัสบดี, 9 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
อาคาร 5 ชั้น 2