โรงเรียนศรีพฤฒา (ห้องพลังแผ่นดิน) ถนนนักกีฬาแหลมทอง

วันที่: 
พุธ, 8 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ห้องพลังแผ่นดิน