บมจ. ทีโอที (เพลินจิต) (หน้าอาคาร 2) ถนนเพลินจิต

วันที่: 
พุธ, 8 พฤศจิกายน, 2017 - 08:30 - 12:00
สถานที่: 
หน้าอาคาร 2